ป้ายกำกับ เฉือน

เจียน

เจียน
เจียน ในภาษาใต้ แปลว่า เฉือน,ตัด