ป้ายกำกับ เชือกปลอกที่สวมตีนหน้าของช้าง ขาดหรือหลุดออก ช้างหนีเข้าป่าไปรวมกับโขลงตามเดิม