ป้ายกำกับ เดินกะโผลกกะเผลก เหมือนไก่ถูกล่ามขาให้เชือกหย่อนไว้เล็กน้อย ค่อยขยับก้าวเดินทีละนิด