ป้ายกำกับ เดี๋ยวนี้

เพรง

เพรง
เพรง ในภาษาใต้ แปลว่า เดี๋ยวนี้ (บางถิ่นว่าเครง เช่น อยู่เครง)