ป้ายกำกับ เพลงร้องเนื้อหามุ่งตักเตือนเจ้านาค หรือสอนเจ้านาค