ป้ายกำกับ เมือก มีลักษณะเป็นเลือกๆ คือเหนียวๆ ลื่นๆ