ป้ายกำกับ เรี่ยกหญิงหรือชายที่มีสามีหรือภรรยากี่คนก็ตามล้วนตายหมด เรียกว่า เซกผัว หรรือ เซกเมีย ภาคกลางเรียกคนกินผัว