ป้ายกำกับ เล็น ชื่อแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กมาก ที่กัดและทำให้เกิดความระคายเคืองแก่ร่างกาย