ป้ายกำกับ โรงสำหรับตั้งศพของราษฎรเพื่อประกอบพิธีเผา