ป้ายกำกับ โลกอ่อน

โลกอ่อน

โลกอ่อน
ชาวบ้านสมัยก่อนมักวิตกว่าทารกแรกเกิดอาจเสียชีวิตภายในช่วงสามวัน เนื่องจากผีแม่ซื้อนำลูกของตนกลับไปแต่หลังจากสามวันแล้ว