ป้ายกำกับ ไก่ที่ชำแหละแล้ว

ไก่ผง

ไก่ผง
ไก่ผง ในภาษาใต้ แปลว่า ไก่ที่ชำแหละแล้ว