หมวดอักษร

คนขาดหุ้น

คนขาดหุ้น
คนขาดหุ้น หรือ ขาดหุ้น ในภาษาใต้หมายถึงคนที่สติไม่เต็มบาท สติไม่สมบูรณ์ เป็นคนบ้า ไม่ฉลาด ทำอะไรก็ไม่รู้เรื่อง ตัวอย่างเช่น . . .