หมวดอักษร

ทูนหัวผ้า

ทูนหัวผ้า
ทูนหัวผ้า ในภาษาใต้ แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

ทำหรอย

ทำหรอย
ทำหรอย ในภาษาใต้ แปลว่า ทำเป็นเก่ง , ทำอวดดี