หมวดอักษร

พ่าย

พ่าย
พ่าย ในภาษาใต้ แปลว่า ไพ่

เพรง

เพรง
เพรง ในภาษาใต้ แปลว่า เดี๋ยวนี้ (บางถิ่นว่าเครง เช่น อยู่เครง)

พรือ

พรือ
พรือ ในภาษาใต้ แปลว่า อย่างไร