หมวดอักษร

ไหล

ไหล
ไหล ในภาษาใต้ แปลว่า ปลาไหล

โลกอ่อน

โลกอ่อน
ชาวบ้านสมัยก่อนมักวิตกว่าทารกแรกเกิดอาจเสียชีวิตภายในช่วงสามวัน เนื่องจากผีแม่ซื้อนำลูกของตนกลับไปแต่หลังจากสามวันแล้ว