หมวดอักษร

หัวฉอก

หัวฉอก
หัวฉอก ในภาษาใต้ แปลว่า ศีรษะเถิก

โหรายาหนู

โหรายาหนู
โหรายาหนู ในภาษาใต้ โหรา = บอนโหรา บางแห่งเรียก อุตพิดผี, ยาหนู = สารหนู ทั้งสองสิ่งนี้กินแล้วอันตรายต่อชีวิต