ป้ายกำกับ ขนมท้องถิ่นแห่งปักษ์ใต้

ขนมท้องถิ่นแห่งปักษ์ใต้

ขนมท้องถิ่นแห่งปักษ์ใต้
ขนมท้องถิ่นปักษ์ใต้มีหลากหลายชนิด และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากขนมพื้นบ้านภาคอื่น ขนมบางชนิดอาจจะเห็นเฉพาะในงานสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ เท่านั้น จึงหากินได้ยาก