คลังเก็บ คำศัพท์

รวมคำศัพท์ภาษาใต้ ภาษาไทยถิ่นใต้ (Southern Thai language)

ชาวเรือนอก

ชาวเรือนอก
ชาวเรือนอก,ชาวนอก ในภาษาใต้ แปลว่า ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ลุ่มหรือริมทะเล

เกณฑ์ตา

เกณฑ์ตา
เกณฑ์ตา ในภาษาใต้ แปลว่า โชคชะตา

เพรง

เพรง
เพรง ในภาษาใต้ แปลว่า เดี๋ยวนี้ (บางถิ่นว่าเครง เช่น อยู่เครง)

ไก่ผง

ไก่ผง
ไก่ผง ในภาษาใต้ แปลว่า ไก่ที่ชำแหละแล้ว

บน

บน
บน ในภาษาใต้ แปลว่า บนบาน

โลกอ่อน

โลกอ่อน
ชาวบ้านสมัยก่อนมักวิตกว่าทารกแรกเกิดอาจเสียชีวิตภายในช่วงสามวัน เนื่องจากผีแม่ซื้อนำลูกของตนกลับไปแต่หลังจากสามวันแล้ว

แม่เซ้อทั้งเส

แม่เซ้อทั้งเส
แม่ซื้อทั้งสี่ (แม่ซื้อทั้งสี่ บ้างว่าชื่อนางกุมารี นางเอื้อย นางอี และนางนาฏสุนทรี บางตำราว่าชื่อเพ็ดทูล เพ็ดพล่าน เพ็ดทน และเพ็ดทาน)