คลังเก็บ คำศัพท์

รวมคำศัพท์ภาษาใต้ ภาษาไทยถิ่นใต้ (Southern Thai language)

ทำหรอย

ทำหรอย
ทำหรอย ในภาษาใต้ แปลว่า ทำเป็นเก่ง , ทำอวดดี

คนขาดหุ้น

คนขาดหุ้น
คนขาดหุ้น หรือ ขาดหุ้น ในภาษาใต้หมายถึงคนที่สติไม่เต็มบาท สติไม่สมบูรณ์ เป็นคนบ้า ไม่ฉลาด ทำอะไรก็ไม่รู้เรื่อง ตัวอย่างเช่น . . .

พรือ

พรือ
พรือ ในภาษาใต้ แปลว่า อย่างไร

กุบกั่บ

กุบกั่บ
กุบกั่บ ในภาษาใต้ แปลว่า รีบร้อน